Pro Vás


Vzdělávací materiál zdarma ke stažení

Abychom mohli vyhrát válku, musíme nejprve prohrát nějaké bitvy.

Tématem dokumentu je dilema leaderů a všech vedoucích pracovníků, naplnění očekáváných výsledků vs. rozvoj jejich týmu. V dokumentu na problematiku nahlížím ze tří perspektiv : Učební proces, autorita, důvěra.